13 februari is het employee legal awareness day

13 februari is een obscure dag, zeker in de schaduw van valentijn. Maar employee legal awareness day is een dag om werknemers overal ter wereld bewust te maken van de rechten die werknemers hebben. Ken jij je rechten?

Arbeidsrecht is complex

Arbeidsrecht maakt het de werknemer niet gemakkelijk om exact te weten waar iemand recht op heeft. Arbeidsovereenkomsten voorzien vaak een hele hoop clausules, er zijn CAO's gangbaar, Paritaire commité's hebben een invloed op waar je recht op hebt, loonfiscaliteit bepaalt hoeveel je over houdt, en arbeidsrecht regelt ook nog een hele hoop zaken als ze niet geregeld zijn door andere regelingen.

Wanneer we bij ontslagadvies.be vragen behandelen, gaan we dan ook uit van allerlei verschillende bronnen. Standaard worden de arbeidsovereenkomst en loonbrieven opgevraagd bij de eerste beoordeling. Op basis van die documenten kunnen we nakijken wie de werkgever is, onder welk paritair commité iemand werkt, welke CAO's betrekking hebben op die werkgever,... 

Bewustzijn werknemer

Wil je zelf wat meer voeling krijgen met je rechten en plichten, dan is het arbeidsregelement en je arbeidsovereenkomst een goed vertrekpunt. Heb je echter specifiek vragen over jouw ontslagsituatie, is ontslagadvies.be een ideaal vertrekpunt. Ga ook eens kijken op de officiële website van FOD WASO, waar heel wat informatie staat.