Bijklussen tijdens ziekte, ontslag om dringende reden?

Ontslag om dringende reden

Een arbeider was ziek waardoor zijn arbeidsovereenkomst geschorst was. Tijdens zijn afwezigheid poetste hij echter in verschillende HORECA zaken.

Het Arbeidshof oordeelde dat deze zware arbeid die hij verichtte tijdens zijn ziekte een ernstige tekortkoming was ten overstaan van zijn werkgever. Als hij oprecht ziek was kon hij immers dit zware werk ook niet uitvoeren. Deze fout maakt elke professionele samenwerking tussen de arbeider en de werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk, vermits dit gedrag de vertrouwensrelatie verbreekt tussen werkgever en werknemer.

Rechtspraak arbeidshof Luik