Contract al getekend maar toch nog sollicitatieverlof opnemen?

Veel werkgevers gaan er vanuit dat vanaf het ogenblik dat de werknemer een andere job heeft gevonden men geen sollicitatieverlof meer kan opnemen. Dat is dus niet zo.  De reden daarvoor is dat een werknemer nog steeds van gedacht kan veranderen en misschien toch nog op zoek wil gaan naar een betere betrekking. Dit betekent dat zelfs wanneer een contract bij een nieuwe werkgever getekend werd, men nog steeds verder kan solliciteren en afwezig mag zijn…Het sollicitatieverlof is vaak een bron van problemen tussen werkgever en werknemer. In een opmerkelijke uitspraak van Arbeidsrechtbank Antwerpen van 30 juni 2021 worden de belangrijkste krachtlijnen nog eens in de verf gezet.

Het sollicitatieverlof wordt geregeld door artikel 41 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten en geeft het recht om met behoud van loon afwezig te zijn om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken.

 

Hoe lang?

Gedurende een eerste periode kan dat gedurende 1 halve dag per week.  Voor mensen die langer in dienst zijn en een langere opzegtermijn hebben, loopt dit op tot 2 halve dagen per week doch pas vanaf de laatste 26 weken van hun opzeggingstermijn. De duur van deze afwezigheid mag in totaal niet meer dan 1 arbeidsdag per week bedragen. Het maakt daarbij niet uit wie de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd.

 

Wanneer?

De wet zegt daar niets over en het wordt verondersteld dat werkgever en werknemer dit in onderling overleg moeten bepalen. Ingeval er geen akkoord mogelijk is dan zal de rechtspraak geneigd zijn om de werknemer te volgen. 

 

Wat als de werknemer al ander werk heeft gevonden?

Wat voor vele werkgevers een doorn in het oog is, is het gegeven dat een werknemer nog steeds gebruik kan maken van het sollicitatieverlof zelfs wanneer men al lang ander werk heeft gevonden. Zelfs wanneer er al een contract bij een andere werkgever werd getekend dan nog mag men afwezig zijn.

 

Kunnen werkgevers toch paal en perk stellen?

Niet zelden wordt de sollicitatietijd niet gebruikt om ander werk te zoeken. Werkgevers die merken dat er misbruik wordt gepleegd van het recht op sollicitatieverlof omdat bijvoorbeeld het recht op afwezigheid wordt afgewend van haar doel, kunnen zich beroepen op het rechtsmisbruik.

 

Indien de werkgever aanvoert dat de werknemer de afwezigheidsuren niet voor het zoeken van een andere betrekking heeft gebruikt, moet hij ook dat kunnen bewijzen. Dat zal vaak bijzonder moeilijk zijn. De werkgever mag immers niet eisen dat de werknemer bewijst dat hij effectief is gaan solliciteren. Bovendien kan men ook thuis zoeken naar ander werk.

 

Wat men vaak ziet is dat werkgevers de betrokken dagen als vakantiedagen gaan verwerken om op deze wijze het sollicitatieverlof te beperken zelfs zonder het bewijs dat de afwezigheid misbruikt wordt.  De financiële impact is vaak te laag waardoor het voor werknemers zelden de moeite loont om daarvoor een ganse juridische procedure te starten. Bron: RABG 2022/4, Arb.Antwerpen 30 juni 2021, met noot HERMAN, J.

 

Peter Stroobants  +32 (0)476/48.35.33  peter@stroobants-legal.be

Stroobants Legal - Advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht

www.stroobants-legal.be

www.ontslagadvies.be