Dan toch geen ontslag om dringende reden voor een joint tijdens de werkuren

Een werknemer van een restaurant werd tijdens de uren betrapt op het roken van een joint. Daarop volgde een ontslag om dringende reden. Maar dit werd nu vernietigd door de rechtbank. 

Een ontslag om dringende reden is een serieuze maatregel, waar vaak iedere nuance telt. De restaurantuitbater dacht waarschijnlijk voldoende te zijn ingedekt. Er stond namelijk in het arbeidsreglement dat een ontslag om dringende reden kan bij gebruik van verdovende middelen tijdens de werkuren. De rechter oordeelde echter dat in het arbeidsregelement staat dat het een mogelijkheid is, niet een zekerheid. Daarom is het aan de werkgever om gedetailleerd de redenering achter het ontslag om dringende reden te verwoorden aan de werknemer. Gewoon de handeling is dus niet voldoende. Er zou dan verwezen kunnen worden naar de veiligheid op de werkvloer, het risico op fouten bij het behandelen van geld,...

De regels in België zijn hier niet minder streng rond. We brengen hier nog even de drie voorwaarden in herinnering die tevens werden aangehaald in ons artikel over ontslag om dringende reden:

  • Het moet binnen de 3 werkdagen na kennisname van de feiten worden gegeven
  • In de ontslagbrief moet gedetailleerd de redenering van het ontslag staan (in deze situatie was het dus deze voorwaarde waar niet aan was voldaan)
  • De werkgever moet de aantijgingen sluitend kunnen bewijzen

Een ontslag om dringende reden is en blijft dus een uitzonderingsmaatregel. Er hangt bijna altijd een subjectief karakter aan vast en er zijn strenge voorwaarden om dit rechtsgeldig te maken.

Daarom raden wij bij Kobalt Legal aan om steeds contact op te nemen met een arbeidsrechtspecialist bij een ontslag om dringende reden.

Bron: AT5.nl