De vierdagenwerkweek: waarom is dat nog niet voor morgen?

De nieuwe arbeidsdeal moet meer dan 600.000 Belgen extra aan het werk krijgen en dit al
tegen 2030. Daarom moeten groepen die het al lang moeilijk hebben, aansluiting krijgen tot
de arbeidsmarkt. De vierdagenwerkweek is een van de maatregelen die daarvoor moet gaan
zorgen. Maar een voltijds werkweek van 4 keer 9 uur en 30 minuten in plaats van 5 keer 7 uur en
36 minuten, is dat wel mogelijk?

Meer flexibele arbeidsmogelijkheden bieden aan moeilijke doelgroepen zoals de langdurig
zieken, de laaggeschoolden, de niet - Europese migranten, de 60-plussers en mensen met
een beperking, dat is het plan. Een werkweek telt klassiek 38 uren. Die zou opgedeeld
kunnen worden in vier lange dagen van 9,5 uur zodat werknemers een dag extra vrij hebben.


Is het te doen?
In sommige bedrijven wordt dit reeds gedaan en als je de interviews in de krant en op
televisie mag geloven niet met onverdeeld succes. Tegelijk stellen de ervaringsdeskundigen
dat dit niet voor iedereen is weggelegd en dat het toch wel discipline, ritme en soms een
spartaans leven vereist.


Moet een werkgever dit verplicht gaan toestaan?
Het is de bedoeling dat elke werknemer recht krijgt om zijn werk op vier dagen te gaan doen
maar de werkgever kan ook weigeren. Deze weigering moet weliswaar gemotiveerd worden
door de werkgever nadat hij een schriftelijke aanvraag heeft ontvangen van de werknemer.
De redenen die de werkgever zal kunnen opgeven om het verzoek van de werknemer te
mogen weigeren, zullen nog moeten blijken.


Addertjes?
De nieuwe arbeidsdeal van de regering bestaat voorlopig alleen maar op papier. Verder zijn
er wel wat addertjes onder het gras. Zo worden de vakantiedagen berekend per gewerkte
dag. Als u voortaan vier dagen gaat werken zal dit betekenen dat u minder vakantiegeld
overhoudt. Hetzelfde geldt voor de maaltijdcheques die worden berekend per effectief
gewerkte dag. De vierdagenweek betekent dus minder maaltijdcheques. Last but not least,
een werkweek van 38 uur op delen in vier dagen betekent vier dagen van 9 1/2 uur hetgeen
momenteel meer is dan de wettelijk toegelaten maximale negen uur per werkdag.
Om deze deal te laten slagen, is er dus nog wel wat wetgevend loodgieterswerk nodig.

Meer weten, of herken je dit gegeven en heb je nood aan professioneel advies?
Tel: 0476.48.35.33
Mail: peter@stroobants-legal.be
Bron: https://www.stroobants-legal.be/live-panel/2022/3/9/de-vierdagenwerkweek-waarom-is-dat-nog-niet-voor-morgen