Downloads en misbruik van vertrouwen

Het Arbeidshof Brussel bevestigde onlangs het ontslag om dringende reden van een kaderlid die een groot deel van zijn arbeidstijd besteedde aan het downloaden van pornografische video’s.

Nazicht van de bedrijfscomputer toonde aan dat er abnormaal veel bestanden in de vorm van beeldformaten, geluid en video, stonden op de computer van een kaderlid. Er werd ook vastgesteld dat er tussen deze bestanden foto’s en video’s aanwezig waren met een pornografische inhoud.

Naar aanleiding van deze vaststelling werd een individuele controle uitgevoerd. Het raadplegen van dergelijke websites en het opslaan van pornografische bestanden is in strijd met de goede zeden en was bovendien uitdrukkelijk verboden door de interne bedrijfsregels, zodat de werknemer een fout heeft begaan door zijn gedrag.

Om de ernst van de fout te beoordelen dient volgens het Arbeidshof van Brussel ook rekening te worden gehouden met de tijd die de werknemer aan dit foutieve gedrag besteedde. In dit ontslagdossier bestond het misbruik van vertrouwen erin dat de werknemer een groot deel van zijn arbeidstijd besteedde aan niet professionele activiteiten, terwijl deze werknemer als senior kaderlid genoot van een grote vrijheid en vertrouwen. Het ontslag om dringende reden van deze werknemer was dan ook gerechtvaardigd.