Een BOM onder uitzendarbeid?

De vakbonden maken zich op om de opeenvolging van arbeidscontracten aan banden te leggen. De standaardpraktijk van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten leidt immers tot sociale ongelijkheid. Denk maar aan de praktijk waar geen nieuw contract wordt aangeboden in de vakantieperiodes met alle gevolgen van dien.

Dit is al langer een doorn in het oog maar de bonden voelen zich ondertussen juridisch gesteund door een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Op 14 oktober 2020 heeft het Hof zich in het arrest JH voor het eerst uitgesproken over de draagwijdte van aan de antimisbruikbepaling van richtlijn 2008/104.

De opeenvolging van arbeidsovereenkomsten is eigenlijk momenteel niet geregeld. Meer zelfs, de uitzendarbeidswet stelt dat wanneer de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid sluiten, zij niet verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan.

Het is al langer duidelijk dat het evenwicht tussen de nood aan flexibiliteit van ondernemingen en de zekerheid voor uitzendkrachten grondig verstoord is door het systematisch gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten.

Volgens het arrest zal, wanneer “in een concreet geval geen objectieve verklaring wordt gegeven voor het feit dat de betrokken inlenende onderneming gebruikmaakt van achtereenvolgende uitzendovereenkomsten”, de nationale rechter moeten nagaan “of een van de bepalingen van richtlijn 2008/104 wordt omzeild, temeer wanneer het dezelfde uitzendkracht is die op basis van de betrokken reeks overeenkomsten bij de inlenende onderneming wordt tewerkgesteld”

Uit het arrest JH volgt dat lidstaten weliswaar vrij zijn om te bepalen op welke manier ze misbruiken voorkomen, maar zij mogen niet niets doen. Zij moeten m.a.w. actie nemen om misbruiken te bestrijden.

Bron: bijdrage Amaury Mechelynck – in Arbeidsrechtjournaal 2022
Meer weten, of herken je dit gegeven en heb je nood aan professioneel advies?
Tel: 0476.48.35.33
Mail: peter@stroobants-legal.be
Bron: https://www.stroobants-legal.be/live-panel/2022/5/4/een-bom-onder-uitzendarbeid