#ontslag en werkloosheidsuitkeringen

Na ontslag zal men niet altijd recht hebben op uitkeringen. Een van de basivereisten is dat men "onvrijwillig werkloos" is

Dit betekent dat de werknemer niet zelf zijn ontslag in de hand mag gewerkt hebben. Indien de werknemer zelf ontslag neemt of wanneer hij in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigde, dan zal hij geen recht hebben op een uitkering van de RVA. Dit is ook het geval indien de werknemer ontslagen werd om een dringende reden. Hij heeft dan zelf gezorgd voor zijn ontslag. In dat laatste geval kan je wel voorlopige uitkeringen aanvragen.

Indien je meer wil weten over de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te ontvangen dan kan je terecht op www.rva.be of www.vdab.be