Ontslag om dringende reden - nevenactiviteit

Een arbeider die arbeidsongeschikt was, kluste bij tijdens zijn afwezigheid in verschillende HORECA zaken.
 

Het Arbeidshof oordeelde dat dat een zware fout uitmaakte. Terwijl hij genoot van een schorsing van zijn arbeidsovereenkomst omwille van arbeidsongeschiktheid oefende hij immers tegelijkertijd een zelfstandige en intensieve taak uit, namelijk het poetsen van HORECA zaken
Deze fout is van die aard dat zij alle professionele samenwerking tussen de arbeider en de NV onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, aangezien dit gedrag de vertrouwensrelatie verbreekt die er dient te bestaan tussen werkgever en werknemer. (Arbeidshof te Luik (5de k.), 21 september 2011)