Postbode ontslagen omdat ze 3 maanden geen post leverde

Nee, het gaat niet over een postbode die drie maanden niet is komen opdagen. De postbode kwam iedere dag opdagen, maar nam de post vervolgens mee naar huis om ze daar te stokkeren. De brieven werden niet geopend of weggegooid, maar er kan op zijn minst gesproken worden over ernstige nalatigheid. Door persoonlijke problemen zou ze haar rondes niet hebben kunnen doen, tot de achterstand té groot werd. Ze werd onmiddelijk ontslagen. Welke lessen kunnen we hier uit trekken voor Belgisch ontslagrecht?

Nalatigheid en ontslag om dringende reden

Iedereen vergeet wel eens iets te doen op het werk en probeert het onder de mat te vegen. Of het nu gaat over een opvolgingsmail die je moest sturen naar een lead of een verslag naar je baas... Hoewel het zeer zeldzaam is dat het de proporties aanneemt van de situatie uit de inleiding, kan wel de vraag gesteld worden waar de grens ligt.

De regel voor een ontslag om dringende reden is eenvoudig: de samenwerking moet definitief en onmiddelijk onmogelijk zijn nadat de werkgever er kennis van heeft genomen. De toepassing hiervan is iets minder helder. In principe kan een professionele fout enkel als dringende reden worden beschouwd als het gaat over veelvuldige kleine fouten (zoals 3 maanden lang iedere dag de bewuste keuze maken om de post niet te bezorgen) of een zware professionele fout. Wie vergeet papier te bestellen voor die op is, zou dus niet moeten vrezen, tenzij er nooit papier is.

Wat met de werkloosheidsuitkering?

Zelfs als de werkgever uit begrip voor de omstandigheden van de vrouw zou overgaan tot een gewone opzegging of verbreking, wil dit nog niet zeggen dat haar werkloosheidsuitkering gevrijwaard is. De werkloosheidsuitkering is ter bescherming van de onvrijwillig werklozen. Wanneer uit de ontslagreden blijkt dat de rol van de werknemer in het ontslag aanzienlijk is geweest (en nalatigheid zou daaronder kunnen vallen), zal de RVA daarvoor schorsen.

Let als werknemer dus steeds goed op de ontslagreden zoals aangegeven op de C4. Hoe minder schuld je lijkt te treffen uit de ontslagmotivatie, hoe kleiner de kans de RVA dit verder zal onderzoeken.

Persoonlijke problemen

De vrouw haalde persoonlijke problemen aan als reden waarom alles vierkant liep. De vraag hier is of dit een rol kan spelen bij een ontslag om dringende reden. Zou een rechtbank bijvoorbeeld rekening houden met de subjectieve elementen die het gedrag van de vrouw verklaren, zoals haar gemoedstoestand ten gevolge van de persoonlijke problemen. In theorie is het mogelijk. Dit is een extreem geval, maar neem nu dezelfde postbode die ervoor kiest om 3 uur vroeger te stoppen en de brieven thuis stokkeert om de volgende dag te leveren. Nog steeds een ernstige fout die een ontslag om dringende reden zou uitmaken. Maar het zou ook kunnen dat ze al 40 jaar loyaal werkt voor de werkgever en die dag er voor de eerste keer voor koos om een vriendin uit de nood te helpen. Hoewel de kans nog steeds klein is, zou in zo'n geval het oordeel kunnen zijn dat een ontslag om dringende reden niet proportioneel is. Een ontslag om dringende reden aanvechten met 'emotionele' argumenten alleen is echter niet aan te raden.

En dan nog dit...

Men zegt wel eens: "the cover up is worse than the crime", wat wil zeggen dat pogingen om fouten te verhullen de situatie vaak erger kunnen maken. Het toont aan dat je zelf beseft dat wat je doet fout is. En dat kan net de reden zijn dat het vertrouwen zo ernstig geschaad is dat de samenwerking onmiddelijk en definitief onmogelijk is. We zien dit in de praktijk echter regelmatig terugkomen.

 

Roy Van den Brande

 

Dit artikel is puur informatief en er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie in dit artikel.