Self Assessment Testing…

Self Assessment Testing
Afwezig zijn van het werk met behoud van loon is nu gemakkelijker voor werknemers via de Self Assessment Testing Tool. Dat staat in CAO nr. 160 van de Nationale Arbeidsraad en geldt minstens tot 28 februari 2022.

Als je milde corona symptomen hebt dan kan je de Self Assessment Testing-vragenlijst invullen van de overheid. Wanneer je vervolgens het advies ontvangt om je te laten testen dan krijg je via de tool meteen een afwezigheidsattest dat je op het werk kan gebruiken.


De gerechtvaardigde afwezigheid geeft aanleiding tot de betaling van een gewaarborgd loon. Dat is gelijk aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Deze gerechtvaardigde afwezigheid is gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties

Dat attest vermeldt steeds de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test wordt uitgegeven. Je mag dan afwezig zijn van het werk voor de tijd die nodig is om de test te laten afnemen en het resultaat ervan te krijgen (maximaal 36 uur vanaf het attest). Als telewerk mogelijk is zal je wel thuis moeten werken uiteraard. Je moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het afwezigheidsattest te bezorgen

Ben je positief dan zal een arts bepalen of je een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt afhankelijk of je kan thuiswerken of niet. Is dat niet mogelijk, dan kan de werknemer beroep doen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Bij een negatieve test herneemt ook de werknemer die niet kan telewerken het werk (tenzij een arts een andere ziekte vaststelt waardoor hij zich in een situatie van arbeidsongeschiktheid bevindt).

Zodra je het testresultaat kent, moet je de werkgever inlichten van de werkhervatting of de verdere afwezigheid. Om privacyredenen is de werknemer niet verplicht de ingevulde vragenlijst, noch het resultaat van de test aan de werkgever bekend te maken. De wetgever heeft bovendien ook een beperking ingebouwd. Een werknemer kan tijdens de looptijd van de cao 160 maximaal 3 keer gebruik maken van een afwezigheidsattest aangemaakt via de Self Assessment Testing Tool.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 160 houdende invoering van een gerechtvaardigde
afwezigheid van het werk voor een covid-19-test op basis van de self assessment testing tool,
Nationale Arbeidsraad, 19 november 2021.
De link van de Lijst: Self Assessment Testing (info-coronavirus.be)

MEER INFO?
Tel: 0476.48.35.33
Mail: peter@stroobants-legal.be
https://www.stroobants-legal.be/live-panel/2021/12/3/self-assessment-testing