‘I didn’t do it!’  Bart Simpson en het ontslag om dringende reden.

Wat als de fout niet door de werknemer zelf werd gepleegd maar wel door een derde op diens aansporing? Is een ontslag om dringende reden dan wel mogelijk? Dat is namelijk niet zo evident nu de rechtspraak een persoonlijke fout vereist. Het Arbeidshof van Bergen stelde recent dat het wel kan.

Het ging om een assistent manager die op een bepaald ogenblik betrokken was bij een incident met een klant. Dit werd door een getuige gemeld aan de klantendienst. Deze laatste excuseerde zich bij de klant maar toen de werkneemster dit vernam, noteerde ze het telefoonnummer om rechtstreeks contact op te nemen met de getuige om hem ‘te wijzen op de dramatische gevolgen die zijn handelingen konden hebben’.

Paukeslag! Daar verschijnt dan plots de echtgenoot van de werkneemster op het toneel. Die kon zich blijkbaar niet inhouden en nam op zijn beurt ook rechtstreeks contact op met de getuige, ditmaal om deze af te dreigen met een klacht bij de politie. De getuige nam verontwaardigd contact op met de winkelmanager.
En dan komen we bij de essentie.  De werkneemster werd vervolgens ontslagen om dringende reden naderhand stelt zij dat haar echtgenoot het voortouw heeft genomen en dat bijgevolg de persoonlijke fout door een derde aan de arbeidsovereenkomst werd begaan.

Het ontslag om dringende reden vereist inderdaad een persoonlijke fout maar volgens het Arbeidshof kan dit genuanceerd worden. De werkneemster was in dit geval te beschouwen als lastgever die een opdracht heeft gegeven aan haar echtgenoot als lasthebber. Volgens deze regels kan een fout van de lasthebber aan de lastgever worden toegeschreven als deze derde binnen de grenzen van zijn lastgeving heeft gehandeld.

Volgens het arbeidshof was het bestaan van deze lastgeving afdoende bewezen doordat de werkneemster persoonsgegevens aan haar echtgenoot had doorgespeeld waardoor deze laatste de getuige heeft kunnen bellen en bedreigen. Bovendien zou de werkneemster ook zelf hebben deelgenomen hebben aan het telefoongesprek. Gezien het gewelddadige en dreigende temperament moest zij geweten hebben dat het risico bestond dat het mis zou gaan. Bovendien had de werkneemster nooit afstand genomen van de gedragingen van haar man.

Lang verhaal kort: volgens het Arbeidshof is het dus perfect mogelijk is dat het tegenover de werkgever gepleegde feit niet rechtstreeks door de werknemer wordt gepleegd, maar wel op diens aansporing, hetgeen dus eveneens een persoonlijke fout kan uitmaken.

Bron: Arbh. Bergen, 4 januari 2022, AR nr. 2020/AM/219 zoals gelezen in oriëntatie 2022/9

Peter Stroobants

Advocaat 

+32(0)476.48.35.33

peter@stroobants-legal.be

www.stroobants-legal.be