‘Mensen zijn gemotiveerd tot ze hun manager tegenkomen’…

Roepen, het maken van denigrerende opmerkingen, het in vraag stellen van de capaciteiten in het bijzijn van collega’s etc., het gebeurt meer dan eens op de Vlaamse werkvloer. Niet zelden gebeurt het dat dergelijke gedragingen zelfs de algemene leidinggevende stijl verworden. Is er dan nog wel sprake van geweld of pesten als het ingebakken is in de bedrijfscultuur en dus als normaal beschouwd wordt? Een bijzonder arrest zoomt in op de problematiek hoe leidinggeven ook psychologisch geweld/pesten kan zijn.

Artikel 32ter van de Welzijnswet geweld op het werk als “elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop deze afdeling van toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.”
In een opmerkelijk arrest van het Arbeidshof te Brussel van 23 juni 2020 (AR 2019/AB/415) kwam de principiële kwestie aan bod of leidinggevenden door hun medewerkers tot schadevergoeding aangesproken kunnen worden wegens ‘onbehoorlijk leiderschap’.

Meer info kan u aantreffen op www.stroobants-legal.be

Peter Stroobants

advocaat

+32 (0)476.48.35.33