Ik wijzig éénzijdig de functie/arbeidsplaats

De arbeidsovereenkomst is een bindend contract. Je kan de arbeidsvoorwaarden daarom achteraf niet zomaar éénzijdig veranderen. Dit zou ingaan tegen het contract. Hetzelfde geldt voorwaarden die er achteraf werden toegevoegd (denk maar aan een loonsverhoging of de toekenning van een onkostenvergoeding of een bedrijfswagen, …)

Op grond van je recht op gezagsuitoefening heb je wel een beperkt recht om éénzijdig wijzingen door te voeren. Ga je over een bepaalde grens dan zal een rechter hieruit kunnen afleiden dat je de overeenkomst eigenlijk niet meer correct wil uitvoeren en dat je dus verbreekt waardoor je een verbrekingsvergoeding verschuldigd bent. 

De rechtspraak legt strikte voorwaarden op om van een verbreking door éénzijdige wijziging te kunnen spreken: het moet gaan om een fundamentele (grote), éénzijdige wijziging van een essentieel (belangrijk) element van de arbeidsovereenkomst. Dit onderscheid is soms moeilijk te maken en kan best beoordeeld worden door specialisten.

Functie

De functie is uiteraard een essentieel bestanddeel. Een kleine of tijdelijke wijziging kan meestal nog wel maar een echte degradatie is niet toegelaten. Zelfs als je voor de andere/lagere functie hetzelfde loon zou betalen, kan er nog sprake zijn van een verbreking. In crisistijd vragen de rechters iets meer flexibiliteit van de werknemers maar ook dan nog moeten de arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden. 

Arbeidsplaats 

De arbeidsplaats is meestal een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Zelfs als de arbeidsplaats niet in de overeenkomst staat kan nog uit de omstandigheden blijken dat dit voor jullie essentieel was. 

Bij wijziging van de arbeidsplaats kijkt een rechter niet enkel naar de afstand maar ook naar fileprobleem, gezinssituatie, enz. 

Zo kan een verplaatsing van de arbeidsplaats van een moeder met kleine kinderen met 50 km wel een verbreking van de overeenkomst zijn terwijl dit voor een alleenstaande persoon misschien minder ingrijpend is. 

Maar weten?