Ik wijzig éénzijdig het loon/de onkostenvergoeding

De arbeidsovereenkomst is een bindend contract. Je kan de arbeidsvoorwaarden daarom achteraf niet zomaar éénzijdig veranderen. Dit zou ingaan tegen het contract. Hetzelfde geldt voorwaarden die er achteraf werden toegevoegd (denk maar aan een loonsverhoging of de toekenning van een onkostenvergoeding of een bedrijfswagen, …)

Op grond van je recht op gezagsuitoefening heb je wel een beperkt recht om éénzijdig wijzingen door te voeren. Ga je over een bepaalde grens dan zal een rechter hieruit kunnen afleiden dat je de overeenkomst eigenlijk niet meer correct wil uitvoeren en dat je dus verbreekt waardoor je een verbrekingsvergoeding verschuldigd bent. 

De rechtspraak legt strikte voorwaarden op om van een verbreking door éénzijdige wijziging te kunnen spreken: het moet gaan om een fundamentele (grote), éénzijdige wijziging van een essentieel (belangrijk) element van de arbeidsovereenkomst. Dit onderscheid is soms moeilijk te maken en kan best beoordeeld worden door specialisten.

Het loon is sowieso een belangrijk onderdeel van elke arbeidsovereenkomst en is dus een essentieel element. Dit geldt zowel voor het gewone loon als voor de aanvullingen zoals de eindejaarspremie, vakantiegeld enz. en de voordelen. Je kan het loon dus zeker niet zomaar verlagen of zaken afnemen. 

Let op: het te laat betalen van het loon zal niet voldoende zijn om van een verbreking door éénzijdige wijzeiging te kunnen spreken. 

Bij onkostenvergoedingen is het minder vanzelfsprekend. Als de onkostenvergoeding een terugbetaling is van echte kosten dan is dit geen loon zodat je hier over een grotere vrijheid beschikt. Als de onkostenvergoeding eerder bedoeld was als een RSZ-vriendelijk deel van het loon dan geldt hetzelfde als wat je las over het gewone loon.

Meer weten?