Sollicitatieverlof

Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer, met behoud van loon, van het werk wegblijven om een nieuwe job te zoeken.

Arbeiders

De arbeiders mogen 1 hele dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn. Als de opzeggingstermijn korter is dan 7 dagen (voor arbeiders die minder dan 6 maand ononderbroken in dienst van dezelfde onderneming zijn) dan mag slechts een halve arbeidsdag genomen worden. 

Bedienden

De bedienden waarvan het jaarlijks loon niet hoger is dan 31.467 euro (2012), mogen 1 hele dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn.

Als het jaarlijks loon wel hoger is dan 31.467 euro (2007) dan mag de bediende ook 1 hele dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn maar enkel tijdens de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn. Daarvoor mag hij/zij slechts een halve dag per week afwezig zijn.

De afwezigheidsdagen zijn bedoeld om een nieuwe job te zoeken en mogen niet voor een ander doel gebruikt worden. De werknemer is echter niet verplicht om uitleg te geven over zijn/haar bezigheden op de afwezigheidsdagen. Je kan ook niet eisen dat de werknemer zou bewijzen dat hij/zij effectief naar werk gezocht heeft. 

Planning

Het sollicitatieverlof moet worden opgenomen in onderling akkoord, maar uiteindelijk heeft de werknemer het laatste woord. Het is niet mogelijk om de afwezigheidsdagen op te sparen en achteraf te recupereren (tenzij partijen hierover akkoord zouden zijn). 

Deeltijds

Het sollicitatieverlof geldt ook voor de deeltijdse werknemers maar slechts in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties.

Meer weten?