De firma stelt iemand vrij van prestaties

Als je niet wil dat de werknemer nog komt werken tijdens de opzeggingstermijn kan je hem/haar vrijstellen van prestaties.

In plaats van onmiddellijk een opzeggingsvergoeding te moeten betalen, zoals bij een verbreking, betaal je het gewone loon op het einde van elke maand. De uiteindelijke kostprijs zal niet veel verschillen maar je kan de betaling wel spreiden.  

De werknemer is nog in dienst en moet zich dus nog houden aan zijn andere verplichtingen. Zo kan hij/zij bijvoorbeeld nog niet in dienst treden van een andere werkgever.

Let wel op: de werknemer moet uitdrukkelijk akkoord moet gaan met een vrijstelling van prestaties, je kan dit niet alleen beslissen.Meer weten?