De werknemer heeft een contract van bepaalde duur

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur eindigen automatisch.

Waar het voorheen onmogelijk was, is het sinds de invoering van het eenheidsstatuut wel mogelijk om dergelijke arbeidsovereenkomsten op te zeggen.

Voorwaarden 

De arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moet schriftelijk worden vastgesteld ten laatste op het tijdstip van indiensttreding, anders zal ze beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten

Dit is ook het geval als er verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden afgesloten. Bovendien mogen er slechts maximaal 4 overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, waarvan de duur telkens niet minder dan 3 maanden mag bedragen zonder dat de totale duur van deze opeenvolgende overeenkomsten 2 jaar mag overschrijden.

Beëindiging vóór het verstrijken van de voorziene termijn

Sinds 1 januari 2014 is wel mogelijk om op te zeggen. Dit kan alleen in de eerste helft van de voorziene duurtijd. Bovendien mag deze opzegbare periode niet langer dan 6 maanden zijn.

Stel dat je toch voortijdig een einde aan de arbeidsovereenkomst zou willen maken dan moet je aan de werknemer een vergoeding betalen. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot aan de normale einddatum van de overeenkomst van bepaalde duur. In voorkomend geval - tijdens de opzegbare periode - is de vergoeding gelijk aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn of met het resterend gedeelte daarvan.

De wet voorziet echter een maximum. Zo mag deze vergoeding nooit meer zijn dan het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die je had moeten geven als het overeenkomst van onbepaalde duur was geweest.  

Meer weten?