De werknemer is afwezig door ziekte/ongeval

Als de arbeidsovereenkomst al meer dan 6 maanden geschorst is wegens ziekte of ongeval dan kan je de werknemer ontslaan.

Maar, de wet legt eigenlijk geen daadwerkelijke sanctie op als je ontslaat ingeval de werknemer nog geen 6 maanden afwezig was. Je hoeft de termijn dus niet af te wachten om tot ontslag van de betrokken werknemer over te gaan.

Het enige verschil is dat bij ontslag voor het verstrijken van de 6 maanden termijn, het gewaarborgd inkomen niet in mindering kan worden gebracht van de verbrekingsvergoeding. De werkgever die de termijn afwacht betaalt dus minder (tot maximaal 1 maand gewaarborgd maandinkomen, afhankelijk van het aantal dagen afwezigheid).

Opgepast! Je mag de werknemer uiteraard niet ontslaan omwille van zijn ziekte of een te verwachten ziektebeeld. Bij de motivering van het ontslag moet je uiteraard een voldoende reden geven.Meer weten?