De werknemer legde een klacht neer wegens pesten, ongelijkheid,…

Werknemers die een klacht wegens pesten, discriminatie, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zijn beschermd tegen ontslag.

De werknemer mag gedurende een periode van 12 maanden na het instellen van de klacht niet ontslagen worden, tenzij je kan bewijzen dat het ontslag niets met de klacht te maken heeft.  

Als je het ontslagverbod schendt, dan kan de werknemer vragen om gereïntegreerd te worden. Als je hem/haar nadien terug in de onderneming opneemt tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden, dan heeft de werknemer recht op het gemiste loon. Als je niet reïntegreert dan heeft hij/zij recht op een beschermingsvergoeding en in sommige gevallen is er hiervoor zelfs geen verzoek tot reïntegratie nodig. 

Let op: de ontslagbescherming wegens het instellen van een klacht kent zeer strenge termijnen en formaliteiten. Laat je hierbij grondig adviseren door een ontslagrechtspecialist.Meer weten?