De werknemer was kandidaat/werd verkozen bij de sociale verkiezingen

Werknemers die zich kandidaat stelden bij de sociale verkiezingen en al dan niet verkozen werden om lid te zijn van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk, genieten een ontslagbescherming.

Personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen alleen ontslagen worden om een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank erkend werd of om een economische - of technische reden die vooraf door het paritair comité erkend werd.

Niet enkel ontslag maar ook een overplaatsing valt onder dit ontslagverbod, tenzij de werknemer schriftelijk akkoord gaat. 

De ontslagbescherming begint op de 30ste dag vóór de aanplakking van de datum van de sociale verkiezingen en eindigt, voor de verkozen kandidaten, op de dag waarop de bij de volgende sociale verkiezingen verkozen leden aangesteld worden. Dit is ook zo voor de niet-verkozen kandidaten, behalve wanneer zij al eens kandidaat waren bij de vorige verkiezingen en toen ook niet verkozen werden (de beschermingsperiode wordt herleid tot 2 jaar) 

Het ontslag om dringende reden, of om een economische - of technische reden, verloopt volgens een zeer ingewikkelde en strenge juridische procedure.  

Als je het ontslagverbod schendt, dan kan de werknemer vragen om gereïntegreerd te worden. Als je hem/haar nadien terug in de onderneming opneemt tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden, dan heeft de werknemer recht op het gemiste loon. Als je de werknemer niet reïntegreert omdat het niet gevraagd werd, dan heeft hij/zij recht op een anciënniteitsvergoeding:

  • 2 jaar loon als de werknemer minder dan 10 jaar anciënniteit heeft
  • 3 jaar loon als de werknemer meer dan 10 maar minder dan 20 jaar anciënniteit heeft
  • 4 jaar als de werknemer 20 of meer jaren anciënniteit heeft 

Als je echter niet reïntegreert terwijl de werknemer het wel gevraagd heeft, dan heeft hij/zij bovenop de anciënniteitssvergoeding ook nog recht op een mandaatsvergoeding (het loon tot aan het einde van het mandaat, dit is tot aan de volgende sociale verkiezingen).  

Let op: de ontslagbescherming wegens het instellen van een klacht kent zeer strenge termijnen en formaliteiten. Laat je hierbij grondig adviseren door een ontslagrechtspecialist. 

Meer weten?