Opzeggingstermijn bedienden

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe opzegtermijnen: deze zijn vast en voor bedienden een stuk lager.

De bedienden die reeds in dienst waren voor deze datum vallen onder een overgangsregeling.

Voor een indicatie kan je steeds gratis gebruik maken van onze berekeningsmodule

Opzegging door werkgever na 1 januari 2014

Anciënniteit

Duur opzegtermijn

0 - 3 maanden

2 weken

 

3 - 6 maanden

4 weken

 

6 - 9 maanden

6 weken

 

9 - 12 maanden

7 weken

 

12 - 15 maanden

8 weken

 

15 - 18 maanden

9 weken

 

18 - 21 maanden

10 weken

 

21 - 24 maanden

11 weken

 

2 - 3 jaar

12 weken

 

3 - 4 jaar

13 weken

 

4 - 5 jaar

15 weken

 

5 - 6 jaar

18 weken

 

6 - 7 jaar

21 weken

 

7 - 8 jaar

24 weken

 

8 - 9 jaar

27 weken

 

9 - 10 jaar

30 weken

 

(…)

(…)

 

19 - 20 jaar

60 weken

 

20 - 21 jaar

62 weken

 

21 jaar - (…)

+ 1 week

 

 Overgangsbepalingen:

Indien de arbeidsovereenkomst echter een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014 dan wordt de toepasselijke opzegtermijn vastgesteld door de termijnen van de oude regeling op te tellen bij de termijnen van de nieuwe regeling.

Het eerste deel wordt berekend in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013. Voor dit deel gelden dus de oude regels.

Voor de bedienden betekent dit dat opnieuw het onderscheid tussen hogere vs. lagere bediende zal moeten toegepast worden. Waarbij de lagere bedienden (bruto jaarloon op 31.12.2013  ≤ 32.254 euro) recht hebben op 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienstanciënniteit. Voor de hogere bedienden (bruto jaarloon op 31.12.2013 > 32.254 euro) voorzien de overgangsbepalingen echter dat, ingeval van ontslag door de werkgever, de opzegtermijn wordt vastgelegd op 1 maand per begonnen anciënniteitsjaar met een minimum van 3 maanden.

Het tweede deel wordt berekend in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. Voor dit deel gelden dus de nieuwe regels. Dit betekent dus vaste termijnen uitgedrukt in weken.

Ga naar onze opzeggingstool