De werknemer is handelsvertegenwoordiger

De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is de overeenkomst waarbij een bediende zich verbindt om tegen loon, onder jouw gezag en voor jouw rekening, klanten op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd (wettelijke definitie).

Als een handelsvertegenwoordiger ontslag neemt dan zal hij/zij de gebruikelijke ontslagregels moeten volgen door een passende opzeggingstermijn te geven.

Uitwinningsvergoeding 

Na de beëindiging heeft de handelsvertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden recht op bijkomende vergoedingen zoals een uitwinningsvergoeding. Dit is een vergoeding ter compensatie van de aanbreng van cliënteel. 

Door zelf ontslag te geven heeft de handelsvertegenwoordiger geen recht op een uitwinningsvergoeding.

Meer weten?