De werknemer komt niet meer

Als de werknemer zomaar vertrekt en dus geen opzegging  geeft dan hij/zij je een opzeggingsvergoeding moeten betalen.

Dit geldt ook voor werknemers die niet komen opdagen op de datum van indiensttreding.

Meer weten?