De werknemer zat in de proeftermijn

Tijdens de proeftijd kan ook de werknemer sneller vertrekken dan normaal.

Kijk altijd na of de werknemer nog in de “vaste periode” zit. Tijdens het eerste deel van de proef kan hij/zij immers niet opzeggen. Voor arbeiders zijn dit de eerste 7 dagen en voor een bediende de eerste maand.

Als de werknemer toch beëindigt tijdens het vaste gedeelte van de proef dan zal hij/zij een vergoeding moeten betalen gelijk aan het loon voor de resterende dagen. Voor arbeiders betekent dit tot en met de 7e dag. Voor de bedienden komt dit overeen met het loon voor het resterende gedeelte van de 1ste maand + 7 dagen.

Als de vaste periode voorbij is, dan kan een arbeider tijdens de proef beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Een bediende moet je een opzeggingstermijn van 7 dagen respecteren. 

De opzegging op zich moet volgens de normale regels verlopen.

Meer weten?