De werknemer zegt op

De werknemer kan zijn/haar overeenkomst met jou op verschillende manieren opzeggen:

  • door afgifte van een geschrift dat hij/zij je laat aftekenen voor ontvangst
  • door een aangetekende brief. De opzegging per aangetekende brief heeft pas ‘uitwerking’ op de 3e werkdag na de datum van de verzending.
  • via een deurwaarder. De opzegging bij deurwaardersexploot heeft onmiddellijk ‘uitwerking’

Heel belangrijk is dat een opzeggingsbrief duidelijk het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden.  De opzeggingstermijn start op de eerste maandag die volgt op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gebracht.

Leeft de werknemer deze regels niet na dan is niet het ontslag, maar wel de opzegging, nietig. Dit betekent dat hij/zij wel ontslag heeft genomen maar dat er geen opzeggingstermijn gegeven werd. De werknemer heeft dan ook verbroken waardoor je recht hebt op een opzeggingsvergoeding.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt dan wordt de opzeggingstermijn verlengd met de schorsingsdagen (ziekte, vakantie,…) maar als jij opzegt, is dat niet het geval. 

Meer weten?