Mijn functie/arbeidsplaats wordt eenzijdig gewijzigd

Een arbeidsovereenkomst is een bindend contract. Beide partijen zijn akkoord gegaan met bepaalde voorwaarden. Zonder een onderling akkoord, kan er niet plots van afgeweken worden. Een werknemer kan niet eenzijdig bijvoorbeeld zijn uren of loon wijzigen. Maar ook de werkgever kan geen eenzijdige wijziging doorvoeren. Hetzelfde geldt trouwens ook voor toevoegingen die niet in de overeenkomst werden opgenomen (zoals een loonsverhoging, onkostenvergoeding,...).

Dit wil echter niet zeggen dat alles identiek hetzelfde moet blijven. Alles veranderd zo snel dat bijvoorbeeld aanpassingen aan een functie onvermijdelijk zijn. Maar de vrijheid is beperkt. Wordt die grens overschreden, zal de rechtbank dit interpreteren als een verbreking van de geldende overeenkomst. In dat geval spreken we dus over impliciet ontslag. Je hebt dan recht op een vergoeding.

De rechtspraak legt strikte voorwaarden op om van een verbreking door éénzijdige wijziging te kunnen spreken: het moet gaan om een fundamentele(grote), éénzijdige wijziging van een essentieel (belangrijk) element van de arbeidsovereenkomst. Dit onderscheid is soms moeilijk te maken en kan best beoordeeld worden door specialisten.

Hier zijn enkele elementen die onderwerp kunnen zijn van eenzijdige wijziging en dus tot een impliciet ontslag zouden kunnen leiden:

Functie

De functie is uiteraard een essentieel bestanddeel. Een kleien of tijdelijke wijziging kunnen meestal nog wel maar een echte degradatie is niet toegelaten. Zelfs als je voor de andere/lagere functie hetzelfde loon zou ontvangen, kan er nog sprake zijn van een verbreking. In crisistijd vragen de rechter iets meer flexibiliteit van de werknemers maar ook dan nog moeten de arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden.

Het is belangrijk dat je je functie van voor de wijziging en die van nadien kan bewijzen. Zorg dan ook voor de nodige documentatie (overeenkomst, mails, organigram, visitekaartje, enz.)

Arbeidsplaats

Vaak zal de beslissing van een werknemer om in dienst te treden bij een bepaalde onderneming afhangen van de arbeidsplaats. De arbeidsplaats is dan ook meestal een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Zelfs als de arbeidsplaats niet in de overeenkomst staat kan nog uit de omstandigheden blijken dat dit voor jullie essentieel was.

Bij wijziging van de arbeidsplaats kijkt een rechter niet enkel naar de afstand maar ook naar fileprobleem, gezinssituatie, enz.

Zo kan een verplaatsing van de arbeidsplaats van een moeder met kleine kinderen met 50 km wel een verbreking van de overeenkomslt zijn terwijl dit voor een alleenstaande persoon misschien minder ingrijpend is.

Meer weten?