Procedure bij de rechtbank

Wanneer het conflict tussen jou en je werkgever niet op minnelijke manier kan opgelost worden, dan kan je naar de Arbeidsrechtbank stappen. Hoe verloopt zo’n procedure?

Dagvaarding

Je brengt je zaak voor de Arbeidsrechter door een dagvaarding of een verzoekschrift. Door dit document krijgt de rechter kennis van je vordering.

Inleidingszitting

Je zaak wordt kort nadien een eerste maal opgeroepen. Jouw advocaat gaat namens jou naar deze inleidingszitting. 

Procedurekalender

Op deze inleidingszitting wordt jouw zaak meestal nog niet behandeld maar worden er afspraken gemaakt over het verdere verloop van de procedure.

Een gerechtelijke procedure kent een schriftelijk en een mondeling gedeelte: 

  • Het schriftelijke gedeelte bestaat uit de uitwisseling van conclusies (documenten waarin de argumenten - onderbouwd met wetgeving, rechtsleer en rechtspraak - uitgeschreven worden);
  • Het mondelinge gedeelte bestaat uit het pleidooi. Tijdens dit pleidooi verdedigt de advocaat uw belangen voor de rechter. Het pleidooi is openbaar zodat uw advocaat gerust kan vergezellen naar de Rechtbank maar dit is niet verplicht. 

Termijn

Een gemiddelde gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank neemt ongeveer een jaar in beslag. Deze termijn is verschillend van zaak tot zaak en is afhankelijk van de agenda van de rechtbank, de argumenten en bewijsmiddelen die opgeworpen worden door de partijen. Zo kunnen er tussengeschillen (bvb. het getuigenbewijs) ontstaan die de zaak kunnen vertragen.

Arbeidshof

Je mag niet vergeten dat iedere partij het recht heeft op hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank. Voor het Arbeidshof zal de procedure in zijn geheel overgedaan worden. Ook de beroepsprocedure neemt circa een jaar in beslag.

Meer weten?