Sollicitatieverlof

Tijdens de opzeggingstermijn mag je, met behoud van loon, van het werk wegblijven om een nieuwe job te zoeken.

Duur

Je mag slechts een halve dag sollicitatieverlof nemen. Enkel tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn mag de werknemer van het recht om van het werk afwezig te zijn een- of tweemaal per week gebruik maken mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan 1 arbeidsdag per week bedraagt.

Zit je in outplacement dan mag je tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn een- of tweemaal per week van het werk afwezig zijn mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan 1arbeidsdag per week bedraagt.

De afwezigheidsdagen zijn bedoeld om een nieuwe job te zoeken en mogen niet voor een ander doel gebruikt worden. Je bent echter niet verplicht om uitleg te geven over je bezigheden op de afwezigheidsdagen. De werkgever kan evenmin eisen dat je zou bewijzen dat je effectief naar werk gezocht hebt. 

Planning

Wanneer je je sollicitatieverlof opneemt wordt in onderling akkoord beslist maar als de werkgever moeilijk doet mag jij zelf kiezen. Het is niet mogelijk om de afwezigheidsdagen op te sparen en achteraf te recupereren (tenzij partijen hierover akkoord zouden zijn). 

Deeltijds

Het sollicitatieverlof geldt ook voor de deeltijdse werknemers maar slechts in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties.

Meer weten?