Teruggave bedrijfsgoederen

Bij het effectieve einde van de arbeidsrelatie moet je alle arbeidsgereedschap in goede staat aan je werkgever teruggeven. Zo moeten de firmawagen, tankkaart, gsm, laptop enz. onmiddellijk worden teruggegeven aan de werkgever.

Dit is niet het geval als je opgezegd wordt. Tijdens de opzeggingstermijn blijven alle rechten en verplichtingen van de arbeidsovereenkomst gewoon bestaan. Jij moet blijven werken en je werkgever moet je loon verder betalen. Tijdens de opzeggingstermijn moeten de bedrijfsgoederen dan ook nog niet worden teruggebracht. De werkgever die dit toch eist, loopt het risico dat hij de arbeidsovereenkomst hierdoor stilzwijgend (impliciet) beëindigt waardoor de opzeggingstermijn kan komen te vervallen.

Let op: impliciet ontslag is iets heel delicaat. Als je het onterecht/te snel inroept en je komt niet meer werken dan heb jij de arbeidsovereenkomst verbroken waardoor jij een opzeggingsvergoeding moet betalen aan je werkgever. Controleer altijd eerst met een ontslagrechtspecialist of er echt sprake is van een impliciet ontslag.

Natuurlijk moet je de bedrijfsgoederen op het einde van de opzeggingstermijn wel terug geven.

Als je weigert om de bedrijfsgoederen terug te geven, dan kan de werkgever naar de rechtbank stappen om je hiertoe te laten verplichten, eventueel zeelfs met een dwangsom.

Meer weten?