Mijn werkgever maakte een ernstige fout

Niet enkel de werkgever maar ook jij kan de overeenkomst beëindigen omwille van een dringende reden (in het eerder uitzonderlijke geval dat de werkgever jou geweld aandoet, geld van je steelt,…). Als de werkgever het werkelijk al te bont maakt dan mag je ontslag om dringende reden geven en onmiddellijk vertrekken. 

Je moet rekening houden met precies dezelfde strenge voorwaarden als degene die gelden voor de werkgever. Zo moet het gaan om een ernstige tekortkoming die de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Daarnaast zal je de strenge formaliteiten moeten naleven zoals de drie werkdagentermijn voor het ontslag en voor de kennisgeving van de dringende reden.

Opgepast dus want dit is geen eenvoudige regeling! Laat je dus eerst goed adviseren vooraleer je een deze stap zet.

Meer weten?