Opzeggingstermijn arbeider

Sinds 1 januari 2014 werden er nieuwe opzeggingstermijnen in het leven geroepen. Zowel voor arbeiders als bedienden worden de termijnen voortaan in weken berekend.

Werknemers die reeds in dienst waren voor 1 januari 2014 vallen onder een overgangsregeling.

Opzegging door werknemer na 1 januari 2014

Anciënniteit

Duur opzegtermijn

0 - 3 maanden

1 weken

3 - 6 maanden

2 weken

6 - 12 maanden

3 weken

12 - 18 maanden

4 weken

18 - 24 maanden

5 weken

2 - 4 jaar

6 weken

4 - 5 jaar

7 weken

5 - 6 jaar

9 weken

6 - 7 jaar

10 weken

7 - 8 jaar

12 weken

8 – (…) jaar

13 weken

Overgangsbepalingen

Had je arbeidsovereenkomst al aanvang genomen vóór 1 januari 2014 dan zal je een optelsom moeten maken van de oude opzegtermijnen en de nieuwe opzegtermijnen:

de oude opzegtermijnen voor het gedeelte van je ononderbroken tewerkstelling tot 31 december 2013 (uitgedrukt in kalenderdagen)

                                                                                        +

de  nieuwe opzegtermijnen voor het gedeelte van je ononderbroken tewerkstelling vanaf 1 januari 2014 (uitgedrukt in weken)

Uitzondering

Het tweede gedeelte gebaseerd op de nieuwe bepalingen moet NIET worden toegevoegd indien een plafond van 3 maanden opzeggingstermijn reeds was bereikt op 31.12.2013. m.a.w. indien de werknemer vaststelt dat hij/zij op 31.12.2013 reeds een opzeggingstermijn aan de werkgever verschuldigd zou zijn van 3 maanden dan hoeft hij het nieuwe gedeelte voor zijn anciënniteit na 1 januari 2014 er niet bij te tellen.

Meer weten?