Opzeggingstermijn bediende

Sinds de invoering van het eeneidsstatuut werd de duur van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden gelijk getrokken vanaf 1 januari 2014.

Als je arbeidsovereenkomst al een aanvang had genomen vóór 1 januari 2014 dan val je onder de overgangsmaatregelen.

Gebruik onze calculator om een indicatie te krijgen.

Opzegging door werknemer na 1 januari 2014: 

Opzegging door werknemer na 1 januari 2014

Anciënniteit

Duur opzegtermijn

0 - 3 maanden

1 weken

3 - 6 maanden

2 weken

6 - 12 maanden

3 weken

12 - 18 maanden

4 weken

18 - 24 maanden

5 weken

2 - 4 jaar

6 weken

4 - 5 jaar

7 weken

5 - 6 jaar

9 weken

6 - 7 jaar

10 weken

7 - 8 jaar

12 weken

8 – (…) jaar

13 weken

Overgangsbepalingen:

Had je arbeidsovereenkomst al aanvang genomen vóór 1 januari 2014 dan zal je een optelsom moeten maken van de oude opzegtermijnen en de nieuwe opzegtermijnen:

het eerste deel: de oude opzegtermijnen voor het gedeelte van je ononderbroken tewerkstelling tot 31 december 2013 (uitgedrukt in maanden) dit deel wordt ingeval van ontslag door de bediende vastgesteld op 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit, met een maximum van 4,5 maanden (indien het loon op 31.12.2013 < 64.508 euro) of 6 maanden (indien loon op 31.12.2013 > 64.508 euro)

                                                                                         +

het tweede deel: de  nieuwe opzegtermijnen voor het gedeelte van je ononderbroken tewerkstelling vanaf 1 januari 2014 (uitgedrukt in weken volgens bovenstaande tabel)

Bereken je opzegtermijn