Ik ben handelsvertegenwoordiger

De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is de overeenkomst waarbij je je verbindt om tegen loon klanten op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of meer opdrachtgevers (wettelijke definitie).

Uitwinningsvergoeding

Na de beëindiging ontstaat er wel eens discussie of je wel handelsvertegenwoordiger was. Dit is niet verwonderlijk nu je recht kan hebben op bijkomende vergoedingen zoals een uitwinningsvergoeding. Dit is een vergoeding ter compensatie van de aanbreng van cliënteel. 

Concurrentiebeding

Handelsvertegenwoordigers zijn vaak gebonden door een concurrentiebeding. Door zo’n beding is uw vrijheid na het einde van de arbeidsovereenkomst beperkt gedurende maximum 12 maanden. 

Vaak zijn deze concurrentiebedingen niet geldig omdat ze niet correct werden opgesteld. Specifiek voor handelsvertegenwoordigers is wel dat er geen forfaitaire compensatoire vergoeding moet betaald worden door de werkgever in ruil voor de toepassing van een concurrentiebeding.

Als je het beding overtreedt dan zal je een schadevergoeding verschuldigd zijn.

Een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst heeft ook als voordeel dat je niet zal moeten bewijzen dat je cliënteel aanbracht. Doordat dit beding in je arbeidsovereenkomst staat gaat de rechter er van uit dat je klanten gemaakt hebt.

Meer weten?