Ik ben zwanger/net bevallen

Tijdens je zwangerschap ben je beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat de werkgever je niet mag ontslaan omwille van je zwangerschap of je zwangerschapsverlof. Doet hij dit wel dan heb je recht op een vergoeding van 6 maanden loon, bovenop je recht op een opzeggingsvergoeding

Hoe lang ben ik beschermd tegen ontslag?

Van zodra je de werkgever op de hoogte brengt, ben je beschermd. Wat door de werkgever vaak wél over het hoofd wordt gezien, is dat je tot 1 maand na het einde van het postnatale verlof ook nog beschermd bent. Het gebeurt wel dat een werkgever denkt de bescherming te omzeilen door gewoon te wachten tot je uit zwangerschapsverlof bent. Maar dit is dus niet het geval.

Beschermt zwangerschapsverlof mij altijd tegen ontslag?

Zwangerschap is geen onvoorwaardelijke bescherming tegen ontslag. Als de reden vreemd is aan de zwangerschap, kan de werkgever je ontslaan. Een lange afwezigheid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er grote fouten aan het licht komen die je voor jouw zwangerschap hebt gemaakt. Een ontslag om dringende reden is eveneens een manier om de bescherming te omzeilen.

Dezelfde bescherming geldt ook voor borstvoedingspauze en ouderschapsverlof

Net als de bescherming bij zwangerschapsverlof zal je ook beschermd zijn bij ouderschapsverlof en dit met een beschermingsvergoeding van 6 maanden loon. De bescherming gaat in vanaf schriftelijke kennisgeving van het ouderschapsverlof tot 2 maanden na het ouderschapsverlof. Er zijn wel uitzonderingen. Als ouderschapsverlof zeer lang duurt (bv. omdat dit wordt opgesplitst in elke woensdagnamiddag gedurende 2 jaar) dan zal je maar beschermd zijn voor een deel.

Ook voor vaderschapsverlof en adoptieverlof geniet je bescherming, zij het in mindere maten

Ook vaders zijn beschermd, van zodra de werkgever op de hoogte werd gebracht tot het einde van het vaderschapsverlof. De vergoeding gaat over 3 maanden. Zoals je ziet is de periode van bescherming korter maar ook de vergoeding kleiner. Bij adoptieverlof ben je nog beschermd tot 1 maand na het einde van het adoptieverlof.

Waarom een advocaat?

Eisen beschermingsvergoeding

Word je ontslagen en is de link met zwangerschap zeer gemakkelijk te leggen, bijvoorbeeld omdat ze er in hun schriftelijke communicatie rechtstreeks naar verwijzen, dan maak je best een afspraak met een advocaat. De advocaat zal onderzoeken of dit het geval is, en kan dan in samenspraak met jou de nodige acties ondernemen om de beschermingsvergoeding te eisen.

Nazicht link

Veel werkgevers zullen op zoek gaan naar redenen die vreemd zijn aan de zwangerschap. Maar voor de redenen die ze aanhalen dragen ze bewijslast. In dit geval is de taak van een advocaat tweevoudig. Ten eerste de motivatie die werd gegeven in twijfel trekken, en tweede op zoek gaan naar een link met de zwangerschap. De ervaring van een advocaat speelt hier een grote rol. Zo kan er bv. uit een voorgaand vonnis zijn gebleken dat de rechtbank rekening heeft gehouden met het patroon dat werkgevers altijd vrouwen binnen de 3 maanden na zwangerschapsverlof ontslaat.

Na dit artikel toch nog vragen? Dan is een adviesgesprek waarschijnlijk iets voor jou. Maak jouw afspraak door te bellen naar 03/232.20.84. Roy van Stroobants Buelens advocaten helpt je graag verder.

Meer weten?