Ik geniet tijdskrediet of vroeg het aan

Je geniet een ontslagbescherming. Dit betekent dat jouw werkgever je niet mag ontslaan omwille van het tijdskrediet. Doet hij dit wel dan heb je recht op een vergoeding van 6 maanden loon, bovenop je recht op een opzeggingsvergoeding.

De werkgever kan je tijdens deze beschermingsperiode wel ontslaan om een dringende reden of een reden die niets met je tijdskrediet te maken heeft maar de werkgever moet deze reden wel kunnen bewijzen.

Het ontslagverbod gaat in op de datum waarop je schriftelijk te kennen geeft dat je tijdskrediet wenst (ten vroegste 3 of 6 maanden vóór de start van het tijdskrediet, afhankelijk of er meer of minder dan 20 werknemers zijn in de onderneming) en eindigt 3 maanden na het tijdskrediet of na de weigering van de werkgever om het tijdskrediet toe te staan.

Meer weten?