Ik legde een klacht neer wegens pesten, ongelijkheid,…

Wanneer je op het werk gepest of gediscrimineerd wordt of wanneer je het slachtoffer bent van geweld of ongewenst seksueel gedrag, kan je een klacht neerleggen.

Om de drempel tot het neerleggen van een klacht zo laag mogelijk te houden voorziet de wet een ontslagverbod.

De werkgever mag je gedurende een periode van 12 maanden na het instellen van de klacht niet ontslaan omwille van deze klacht. 

De bescherming tegen ontslag is sterk omdat de werkgever moet bewijzen dat de ontslagreden niets met de klacht te maken heeft. 

Als de werkgever het ontslagverbod schendt, dan kan je vragen om gereïntegreerd te worden. Als de werkgever je nadien terug in de onderneming opneemt tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden, dan heb je recht op het gemiste loon. Als de werkgever je niet reïntegreert dan heb je recht op een beschermingsvergoeding en in sommige gevallen is er hiervoor zelfs geen verzoek tot reïntegratie nodig. 

Let op: de ontslagbescherming wegens het instellen van een klacht kent zeer strenge termijnen en formaliteiten. Laat je hierbij grondig adviseren door een ontslagrechtspecialist. 

Meer weten?