Ik was kandidaat/werd verkozen bij de sociale verkiezingen

Als je je kandidaat stelde bij de sociale verkiezingen en al dan niet verkozen werd om lid te zijn van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk, dan geniet je een ontslagbescherming.

Personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen immers alleen ontslagen worden om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht erkend werd of om economische of technische reden die vooraf door het paritair comité erkend werd.

Niet enkel ontslag maar ook een overplaatsing valt onder dit ontslagverbod, tenzij je schriftelijk akkoord gaat. 

De ontslagbescherming begint op de 30ste dag vóór de aanplakking van de datum van de sociale verkiezingen en eindigt, voor de verkozen kandidaten, op de dag waarop de bij de volgende sociale verkiezingen verkozen leden aangesteld worden. Dit is ook zo voor de niet-verkozen kandidaten, behalve wanneer zij al eens kandidaat waren bij de vorige verkiezingen en toen ook niet verkozen werden (de beschermingsperiode wordt herleid tot 2 jaar) 

Het ontslag om dringende reden of om een economische of technische reden verloopt volgens een heel ingewikkelde en strenge juridische procedure.  

Als de werkgever het ontslagverbod schendt, dan kan je vragen om gereïntegreerd te worden. Als de werkgever je nadien terug in de onderneming opneemt tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden, dan heb je recht op het gemiste loon. Als de werkgever je niet reïntegreert omdat je het niet gevraagd hebt, dan heb je recht op een anciënniteitsvergoeding:

  • 2 jaar loon als je minder dan 10 jaar anciënniteit hebt
  • 3 jaar loon als je meer dan 10 maar minder dan 20 jaar anciënniteit hebt
  • 4 jaar als je 20 of meer jaren anciënniteit hebt 

Als de werkgever je echter niet reïntegreert terwijl je het wel gevraagd hebt, dan heb je bovenop de anciënniteitssvergoeding ook nog recht op een mandaatsvergoeding (het loon tot aan het einde van uw mandaat, dit is tot aan de volgende sociale verkiezingen).  

Let op: de ontslagbescherming wegens het instellen van een klacht kent zeer strenge termijnen en formaliteiten. Laat je hierbij grondig adviseren door een ontslagrechtspecialist. 

Meer weten?