Ik word vrijgesteld van prestaties

Soms stelt de werkgever niet onmiddellijk een einde aan de overeenkomst, terwijl hij toch liever heeft dat je onmiddellijk stopt met werken. In plaats van afscheid te nemen en je in één keer uit te betalen, wil hij de betaling van de opzegvergoeding kunnen spreiden. Om dit op te lossen geeft hij je een opzegtermijn en stelt hij je ‘vrij van prestaties’.

Hoewel het op het eerste zicht aantrekkelijk is dat je niet meer hoeft te gaan werken en toch loon ontvangt, heeft dit scenario ook nadelen.

Zo blijf je de ganse opzegtermijn in dienst van de werkgever en kan je bijvoorbeeld niet voor een andere werkgever beginnen werken.

Vermits je uitdrukkelijk akkoord moet gaan met een vrijstelling van prestaties (de werkgever kan dit niet alleen beslissen) kan je dus ook weigeren.

In dat geval zal de werkgever moeten kiezen tussen (1) je toch laten werken tijdens de opzegtermijn of (2) de arbeidsovereenkomst toch met onmiddellijke ingang verbreken en je uitbetalen. 

Meer weten?