In gemeenschappelijk akkoord

Werkgever en werknemer kunnen een akkoord sluiten over het ontslag. Je kan dit doen over het ontslag zelf (ontslag in gemeenschappelijk overleg) of over de gevolgen van het ontslag (overeenkomst/dading).

In het eerste geval beslissen beide partijen samen om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Als je beëindigt in onderling akkoord, heb je geen recht op een opzeggingstermijn/opzeggingsvergoeding en ook niet op RVA-uitkeringen. 

In het tweede geval word je door de werkgever ontslagen en maak je nadien afspraken over de opzeggingstermijn of over de opzeggingsvergoeding.

Om problemen te vermijden, is het belangrijk om deze afspraken in een duidelijke overeenkomst zetten. De overeenkomst laten opmaken/nalezen door een ontslagrechtspecialist is geen overbodige luxe.

Zo is bijvoorbeeld de timing van het akkoord belangrijk. In vele gevallen kan het akkoord pas gesloten worden nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is. Zolang de arbeidsovereenkomst bestaat, bevindt je je nog onder werkgeversgezag en ben je niet volledig vrij om een akkoord te sluiten. Bedienden die jaarlijks meer dan 64.508 euro bruto (2013) verdienen kunnen vóór het ontslag een akkoord sluiten.

Meer weten?