Opzeggingstermijn arbeiders

Je bent arbeider en je hebt je ontslag gekregen. Heeft de werkgever je een juiste opzeggingstermijn gegeven?

Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe ontslagregels. Voortaan worden de opzegtermijnen immers niet langer in kalenderdagen maar wel in weken vastgelegd.  

Als de arbeidsovereenkomst al liep voor 1 januari 2014 dan val je onder een overgangsregeling die je rechten vastklikt op 31.12.2013.

Gebruik onze berekeningsmodule om een indicatie te krijgen van jouw opzeggingstermijn.

nieuwe opzegtermijnen:

Opzegging door werkgever na 1 januari 2014

Anciënniteit

Duur opzegtermijn

0 - 3 maanden

2 weken

 

3 - 6 maanden

4 weken

 

6 - 9 maanden

6 weken

 

9 - 12 maanden

7 weken

 

12 - 15 maanden

8 weken

 

15 - 18 maanden

9 weken

 

18 - 21 maanden

10 weken

 

21 - 24 maanden

11 weken

 

2 - 3 jaar

12 weken

 

3 - 4 jaar

13 weken

 

4 - 5 jaar

15 weken

 

5 - 6 jaar

18 weken

 

6 - 7 jaar

21 weken

 

7 - 8 jaar

24 weken

 

8 - 9 jaar

27 weken

 

9 - 10 jaar

30 weken

 

(…)

(…)

(…)

19 - 20 jaar

60 weken

 

20 - 21 jaar

62 weken

 

21 jaar - (…)

+ 1 week

 

Overgangsregeling: 

Indien de arbeidsovereenkomst echter een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014 dan wordt de toepasselijke opzegtermijn vastgesteld door de termijnen van de oude regeling op te tellen bij de termijnen van de nieuwe regeling.

Het eerste deel wordt berekend in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013. Voor dit deel gelden dus de oude regels.

Dit betekent dat arbeiders zullen terugvallen op opzegtermijnen uitgedrukt in kalenderdagen. Voor vele arbeiders (doch niet iedereen) zal dit het systeem van CAO nr.75 zijn:

- 35 dagen indien je tussen 6 maanden en 5 jaar anciënniteit hebt.

- 42 dagen indien je die tussen 5 en 10 jaar anciënniteit hebt

- 56 dagen indien je tussen 10 en 15 jaar anciënniteit hebt

- 84 dagen indien je tussen 15 en 20 jaar anciënniteit hebt

- 112 dagen indien je 20 of meer jaar anciënniteit in de onderneming hebt

Het tweede deel wordt berekend in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. Voor dit deel gelden dus de nieuwe regels. Dit betekent dus vaste termijnen uitgedrukt in weken.