Vraag om een motivering van je ontslag

Als werknemer heb je het recht om de concrete redenen te kennen die hebben geleid tot je ontslag. Indien je werkgever je ontslaat en hij niet uit zichzelf deze redenen aan je meedeelt, doe je er goed aan om een gedetailleerde motivering van je ontslag te vragen.

Hiervoor dien je een aangetekende brief aan je werkgever te richten. Je kan daarin verwijzen naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109, die de regels omtrent de motivering van het ontslag bevat.

Let wel op dat je het verzoek om motivering tijdig verstuurt: dit moet gebeuren binnen een termijn van 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen.

Ben je ontslagen met inachtneming van een opzeggingstermijn, dan heb je tot 6 maanden na de betekening van die opzegging om de brief te versturen. Het moet echter wel nog steeds gebeuren vóór 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Als je opzeggingstermijn minder dan 4 maanden bedraagt, moet je dus goed opletten. Het kan dan immers zijn dat er nog geen 6 maanden na de betekening van de opzegging zijn verstreken, maar dat er wel al 2 maanden zijn gepasseerd sinds het eindigen van de arbeidsrelatie.

Heeft je werkgever je om kennelijk onredelijke redenen ontslagen, dan zou je aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van minimaal 3 tot maximaal 17 weken loon.

Contacteer ons voor meer informatie.

Meer weten?