Onmiddelijk vertrekken na ruzie met de baas

Bert had op de werf een aanvaring met zijn werkgever. In het heetst van de strijd riep de werkgever dat Bert het maar moest aftrappen want dat hij ontslagen is. 

Let op schriftelijke bevestiging

Een opzeg moet voldoen aan verschillende vormvereisten. De belangrijkste is echter de schriftelijke bevestiging. Zonder iets op papier te hebben, zal het een welles-nietes worden tussen werkgever en werknemer. In sommige gevallen zal de werkgever zelfs werkverlating inroepen om de verbreking in de schoenen van de werknemer te schuiven. In een adviesgesprek bekijken we uitgebreid wat de beste strategie is om te voorkomen dat dit gebeurt. In deze situatie komt het er vooral op neer een ontslagdossier voor te bereiden om in te spelen op iedere situatie. Mogelijke voorstellen zouden kunnen zijn om je alsnog aan te bieden op het werk zonder de schriftelijke bevestiging, het inroepen van de verbreking met een verslag van wat er is gebeurd,...

Kan verbreking worden ingeroepen?

In dit geval zouden we op een adviesgesprek kunnen bekijken of we verbreking kunnen inroepen. Indien de opzeg niet rechtsgeldig is gegeven (bijvoorbeeld door het niet aangetekend te versturen), zou het kunnen dat de verbreking ingeroepen kan worden. Zo moet je geen opzeg doen en wordt je onmiddelijk een verbrekingsvergoeding uitbetaald. Maar wie de verbreking inroept, heeft hiervan de bewijslast. Dus het is aan de advocaat om uit te zoeken of er voldoende bewijsmateriaal is om verbreking in hoofde van de werkgever vast te stellen.

Kennelijk onredelijk

In het adviesgesprek overlopen we het verloopt de advocaat in detail hoe de discussie is ontstaan en is verlopen. Dit doen we om na te gaan of er aanleiding zou zijn om kennelijk onredelijk ontslag in te roepen. Dit wil zeggen dat een rationele werkgever niet zo drastisch zou gehandeld hebben om tot ontslag over te gaan. Dit is echter een zeer uitzonderlijke situatie, die vaak op basis van ervaring in honderden ontslagzaken kunnen ingeschat worden. En zelfs dan is er geen garantie dat kennelijk onredelijk wordt toegekent. 

Beschermd statuut

Er zijn meer werknemers beschermd dan ze denken. Deed je bijvoorbeeld mee aan de vorige sociale verkiezingen maar werd je niet verkozen? Dan ben je mogelijk beschermd. Of word je de week na je zwangerschapsverlof ontslagen omdat de werkgever denkt dat je enkel beschermd bent tijdens je zwangerschapsverlof, dan zou het kunnen dat je ook nog bescherming geniet. Er zijn zo maar liefst 28 brede categorieën van bescherming en verschillende factoren zoals paritaire commités en CAO's kunnen een impact hebben op de uitwerking er van. Tijdens een adviesgesprek wordt er nagegaan of je al dan niet recht zou kunnen hebben op een bijkomende vergoeding in het kader van een bescherming. 

Berekening vergoeding

We zijn hier al voorbij de fase van het adviesgesprek. De advocaat heeft kunnen vaststellen dat in deze situatie verbreking kan worden ingeroepen. De volgende stap is de werkgever in gebreke te stellen voor de sociale documenten, zijn berekening van de vergoeding en de uitbetaling hiervan. In het geval van Bert mocht hij zijn camionette ook gebruiken voor privégebruik en hij had nog enkele premies voor beveiligingsmateriaal en shiftwerk. En hij had ook nog heel wat overuren staan. In dat geval is het aangewezen dat de advocaat de berekening narekent om te controlleren of alles er in is opgenomen.

Verdere opvolging

De werkgever beweerde in Bert zijn geval dat hij nog een helm en werkschoenen bij zich thuis had liggen. Hij eist dit terug alvorens over te gaan tot de uitbetaling van de berekende verbrekingsvergoeding. De advocaat voorziet in de nodige communicatie met de werkgever en stelt een document op dat voorkomt dat de werkgever extra redenen blijft zoeken om de uitbetaling uit te stellen Zo gebeurt het dat de werkgever eerst om de helm vraagt, er 2 weken voorbij gaan, en dan apart om de schoenen vraagt, om nog eens 2 weken te winnen. Soms duurt het maanden voor alles is afgehandeld.