De werknemer is handelsvertegenwoordiger

De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is de overeenkomst waarbij een bediende zich verbindt om tegen loon, onder jouw gezag en voor jouw rekening, klanten op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd (wettelijke definitie).

Als je een handelsvertegenwoordiger wil ontslaan dan zal je de gebruikelijke ontslagregels moeten volgen door een passende opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding te geven. Over het statuut kan wel eens wat discussie bestaan, kijk dus goed na of het wel degelijk over een handelsvertegenwoordiger gaat.

Uitwinningsvergoeding 

Na de beëindiging heeft de handelsvertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden recht op bijkomende vergoedingen zoals een uitwinningsvergoeding. Dit is een vergoeding ter compensatie van de aanbreng van cliënteel. 

Concurrentiebeding

Handelsvertegenwoordigers zijn vaak gebonden door een concurrentiebeding. Door zo’n beding kunnen zij gedurende maximum 12 maanden geen soortgelijke activiteiten gaan uitoefenen bij een concurrerend bedrijf. 

In de praktijk komt het nog steeds vaak voor dat deze concurrentiebedingen ongeldig worden beschouwd omdat ze niet correct werden opgesteld. 

Een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer heeft als keerzijde dat hij/zij niet zal moeten bewijzen dat er cliënteel werd aanbracht.

Meer weten?