De firma zegt een personeelslid op

Je wenst een werknemer te ontslaan door hem/haar op te zeggen. Hoe pak je dit aan?

Geldige opzegging

De opzegging moet schriftelijk gebeuren. De opzeggingsbrief moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden en moet aangetekend verzonden worden (of betekend worden door een deurwaarder) naar het juiste adres. Een brief per gewone post of een brief die wordt afgegeven, is niet geldig, zelfs niet als je hem laat aftekenen ‘voor ontvangst’. 

Als je zondigt tegen deze regels (als je dus niet aangetekend/bij deurwaardersexploot opzegt, als je de het begin/de duur van de opzegging vergeet te vermelden,…) dan is niet het ontslag, maar wel de opzegging, nietig. Dit betekent dat je de werknemer wel ontslagen hebt maar dat hij/zij geen termijn hoeft uit te doen. Je hebt met andere woorden de overeenkomst verbroken waardoor de werknemer onmiddellijk uit dienst is en recht heeft op een opzeggingsvergoeding.

Tijdige verzending 

Sinds 1 januari 2014 start de opzeggingstermijn op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging ter kennis werd gegeven. 

De opzegging per aangetekende brief heeft echter pas ‘uitwerking’ op de 3e werkdag na de datum van de verzending. Wacht daarom niet tot het einde van de week om de opzeggingsbrief aangetekend te versturen.

De opzegging bij deurwaardersexploot heeft daarentegen onmiddellijk ‘uitwerking’ zodat een opzegging door de deurwaarder op 30 september wel op 1 oktober kan starten. Deze werkwijze biedt een oplossing als je pas op de laatste dag van de maand kan opzeggen. 

Tijdens de opzeggingstermijn heeft de werknemer bovendien recht op sollicitatieverlof

Meer weten?