Afrekening en sociale documenten

De werkgever is verplicht om je bij het einde van de arbeidsovereenkomst alle sociale documenten te overhandigen.

Maar wat wordt bedoeld met sociale documenten?

Hier zijn ze:

Tewerkstellingsattest

Een tewerkstellingsattest is een standaarddocument waar enkel volgende zaken op vermeld staan:

  • Begindatum tewerkstelling
  • Duur van de tewerkstelling
  • Taakomschrijving

Een tewerkstellingsattest zal nodig zijn bij een nieuwe baan. Dikwijls wordt dit opgevraagd.

Kijk zeker na of het tewerkstellingsattest overeenstemt met de andere sociale docmenten zoals de C4! Een advocaat kijkt steeds na of alle sociale documenten in overeenstemming zijn met elkaar. 

De vakantieattesten

In dit document wordt het huidige saldo van vakantiegeld en vakantiedagen opgesomd. Er zal namelijk bij ontslag een saldo moeten worden uitbetaald van het vakantiegeld. En uit dit document kan je nakijken of dit correct werd berekend. 

Het werkloosheidsattest C4

Dit is de belangrijkste van de sociale documenten. Aan de hand van dat document zal je een aanvraag voor een uitkering kunnen doen bij RVA. Alle belangrijkste elementen van de job staan hier in vermeld:

  • Partijen
  • Duur van tewerkstelling
  • Loon
  • Wijze van beëindiging
  • Ontslagreden
  • ...

Dit is het document waar RVA hun onderzoek mee start. Zou dus blijken dat uit de C4 blijkt dat je niet onvrijwillig werkloos bent, dan zal hier ongetwijfelt een staartje aan komen.

We krijgen dan ook regelmatig vragen over aanpassingen op de C4. Het is aan de werkgever om correcte sociale documenten af te leveren. Doen ze dit niet, dan is dat strafbaar.

Je kan hier een voorbeeld van een C4 downloaden.

De laatste loonfiche

Je moet natuurlijk uitbetaald worden voor de dagen die je nog gewerkt hebt. En net zoals uitbetaling van gewoon loon, zal dus ook afgifte van een loonbrief verplicht zijn. Eventuele vergoedingen zullen hier ook op vermeld staan.

Ook hier worden regelmatig vragen rond gesteld. De loonbrieven zijn vaak niet volledig omdat sommige vergoedingen pas later worden uitbetaald. Het is dan ook belangrijk om een helder overzicht te krijgen van de berekeningsbasis van de laatste uitbetaling.

De individuele rekening

Vervolgens heb je nog de individuele rekening als één van de sociale documenten. Hierin staat de historiek van de uitbetaalde lonen. Dit is voornamelijk van fiscaal belang. Het bied een globaal overzicht van gepresteerde tijden en uitbetaalde lonen.

De fiscale fiche 281.10

Dit sociaal document dient als bewijs van inkomsten voor de belastingsaangifte van dat jaar. Je moet dit bijhouden moest er worden gecontrolleerd.

Het attest groepsverzekering

De werkgever moet een laatste loonfiche opmaken met de correcte loonafrekening bij uitdiensttreding. De werkgever dient ook een individuele rekening te overhandigen en dit binnen de 2 maanden volgend op het kwartaal waarin een einde werd gesteld aan de arbeidsovereenkomst. De individuele rekening is eigenlijk een overzicht van o.m. het verschuldigde loon en de voordelen per betalingsperiode.

Op deze pagina van FOD WASO staat dit ook nog eens vermeld.