Basisregel

Iedereen heeft ten allen tijde het recht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het ontslagrecht, als onderdeel van het arbeidsrecht, bepaalt wel op welke manier dit kan gebeuren. Het heeft dus een grote impact op zaken als opzegtermijnen, vergoedingen of de toepassing van bedingen bij ontslag zoals een niet-concurrentiebeding.

Voor wie is dit artikel bedoelt?

Dit artikel biedt een algemene introductie in het arbeidsrecht, en in het bijzonder het ontslagrecht. We krijgen vaak de vraag of er iets te doen valt aan het ontslag. Dit artikel biedt daar een deel van het antwoord op.

Wat nu?

Op Ontslagavies.be gaan we dieper in op specifieke situaties. We raden daarom aan dit artikel als vertrekpunt te gebruiken, maar nog even verder te grasduinen in de uitgebreide gids naar een situatie die aansluit bij jouw specifieke situatie.

Ontslag is finaal

De belangrijkste eerste opmerkingen is dat het ontslagrecht niet voorziet in regels om ontslag ongedaan te maken. Wanneer een ontslag onrechtmatig zou zijn, zal hier een vergoeding tegenover komen te staan, maar blijft het ontslag dus wel gelden.

Een voorbeeld hiervan is een ontslag om dringende reden. Wanneer de rechtbank van oordeel is dat het geen dringende reden is, zal het ontslag toch blijven gelden. Er zal in dat geval een verbrekingsvergoeding worden toegekend en mogelijk nog andere vergoedingen.

Verbreking of opzegging

Standaard dient de partij die het initiatief neemt een opzeg te geven. Dat wil zeggen dat die de andere partij in kennis stelt van het ontslag, maar dat de arbeidsovereenkomst nog blijft gelden voor een bepaalde periode. Dit is belangrijk, want tijdens de opzeg dienen beide partijen dus gewoon de arbeidsovereenkomst uit te voeren zoals normaal.

Wanneer je onmiddelijk moet vertrekken of onmiddelijk opstapt, spreken we over een verbreking. Hier zal een vergoeding aan vasthangen. Hoe die vergoeding moet worden berekend, is ook vastgelegd in het ontslagrecht.

Wordt de opzegging niet rechtsgeldig gegeven dan kan er ook sprake zijn van verbreking en kan hier dus ook een vergoeding voor worden geëist. Dit is één van de zaken waar een ontslagrechtadvocaat een rol in kan spelen.

Wat met ontslagbescherming

In het ontslagrecht wordt wel gesproken van ontslagbescherming. Kunnen mensen onder die bescherming dan ook gewoon ontslagen worden?

Ja, in zekere zin wel. Maar om te voorkomen dat dit zomaar wordt gedaan zijn er wel verschillende regels. Vakbondsafgevaardigden en preventieadviseurs bijvoorbeeld krijgen een zeer grote vergoeding bovenop de standaard verbrekingsvergoeding, wanneer de werkgever nalaat om bepaalde procedures te volgen. Maar ook bepaalde kwetsbare groepen krijgen een extra vergoeding als de werkgever toch zou ontslagen om die reden.

Vergoedingen gaan van enkele maanden tot meerdere jaren loon in sommige gevallen.

Ontslag om dringende reden

Een belangrijke variatie, waar verder in de ontslaggids over wordt geschreven, is het ontslag om dringende reden. Dit is eerder een uitzonderlijke regel, die zeer subjectief kan zijn. Het is onmogelijk om een exhaustieve lijst op te stellen voor een dringende reden. Daarom raden we steeds aan bij een ontslag om dringende reden contact op te nemen met een ontslagrechtspecialist.

In de volgende topics worden de regels van het ontslagrecht besproken aan de hand van de concrete situatie waarin je je bevindt.

Wie zijn we? Maak een afspraak