Ik word ontslagen om dringende reden

Het ontslag om dringende reden is de zwaarste sanctie in het ontslagrecht en is alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen.

Niet zelden blijkt het ontslag niet correct en wordt de werkgever nadien veroordeeld door de arbeidsrechtbank om alsnog een ontslagvergoeding te betalen.

Volgens de wet is een "dringende reden" iedere ernstige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Het moet gaan om een zeer zware fout waardoor het zelfs onmogelijk is om nog verder samen te werken, zelfs niet gedurende een opzeggingstermijn.

Na het ontslag om dringende reden kan de werkgever je zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding op straat zetten. Je valt dus van de ene dag op de andere zonder inkomen. Bovendien zal de RVA je als 'vrijwillig werkloos’ beschouwen waardoor je evenmin recht hebt op een werkloosheidsuitkering.  Dit zijn zeer zware gevolgen dus.

Om te vermijden dat de werkgever lichtzinnig met deze sanctie omspringt, heeft de wetgever een strenge procedure uitgewerkt.

  • de werkgever moet je ontslaan binnen de 3 werkdagen vanaf het ogenblik dat hij voldoende kennis heeft over de tekortkoming. 
    Zaterdag telt als een werkdag, zelfs al wordt er op zaterdag niet gewerkt
    De werkgever moet bewijzen dat hij deze termijn respecteerde en dus vanaf wanneer hij voldoende zekerheid had.
  • ten laatste binnen de 3 werkdagen na het ontslag moet de werkgever je de dringende reden nauwkeurig toelichten in een aangetekende brief. 
  • de werkgever draagt de bewijslast.

De strikte procedure zorgt ervoor dat heel wat werkgevers zondigen tegen deze regels. We stellen vast dat een groot deel van de werkgevers ofwel de procedure verkeerd toepast, ofwel uiteindelijk de verweten tekortkoming niet kan bewijzen, ofwel de tekortkoming fel overdreven heeft.

Welke tekortkomingen effectief als dringende reden kunnen worden bestempeld, hangt uiteindelijk allemaal af van de beoordeling van de rechter en is in iedere zaak anders.

Als werknemer heb je er bijgevolg alle belang bij om dit goed te laten nakijken en je kansen af te wegen.

Meer weten?