Ik zeg mijn contract op

Je wil ontslag geven door een opzeggingstermijn te geven maar je weet niet precies hoe je dit moet doen?

De opzegging kan door de werknemer op verschillende manieren gegeven worden:

  • door afgifte van een geschrift dat je laat aftekenen voor ontvangst
  • door een aangetekende brief. Pas op! De opzegging per aangetekende brief heeft pas ‘uitwerking’ op de 3e werkdag na de datum van de verzending.
  • via een deurwaarder. De opzegging bij deurwaardersexploot heeft onmiddellijk ‘uitwerking’.

Heel belangrijk is dat een opzeggingsbrief duidelijk het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden. Sinds de invoering van het eenheidsstatuut zal de opzeggingstermijn ingaan op de eerste maandag die volgt op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gebracht.

Leef je deze regels niet na dan is niet het ontslag, maar wel de opzegging, nietig. Dit betekent dat je wel ontslag hebt genomen maar dat je je werkgever geen termijn hebt gegeven om een nieuwe werknemer te vinden voor jouw job. Je hebt verbroken waardoor je een opzeggingsvergoeding zal moeten betalen aan je werkgever.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt dan wordt de opzeggingstermijn verlengd met de schorsingsdagen (ziekte, vakantie,…) maar als jij opzegt is dat niet het geval. 

Meer weten?