Ik zit nog in mijn proeftermijn

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut werd de proeftijd afgeschaft. De opzeggingstermijnen werden dermate ingekort dat er geen nood meer was aan de voordelen van een proeftijd.

De proefbedingen opgenomen in een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014, blijven echter hun gevolgen behouden tot het verstrijken van deze bedingen. De regels die golden tot 31 december 2013 blijven voor hen dus nog heel even gelden.

Deze laatste dienen dus na te gaan of het wel om een geldig proefbeding gaat, want anders zijn de gewone opzeggingstermijnen van toepassing. 

Daarna kijk je na of je nog in de “vaste periode” zit. Tijdens het eerste deel van je proef kan je immers niet opzeggen. Voor arbeiders zijn dit de eerste 7 dagen en voor een bediende de eerste maand.

Het vaste gedeelte van de proef wordt verlengd door schorsingsdagen (bijvoorbeeld ziekte, vakantie,…) 

Als je toch beëindigt tijdens het vaste gedeelte van de proef dan zal je een vergoeding moeten betalen gelijk aan het loon voor de resterende dagen. Voor arbeiders betekent dit tot en met de 7e dag. Voor de bedienden komt dit overeen met het loon voor het resterende gedeelte van de 1ste maand + 7 dagen.

Als de vaste periode voorbij is, dan kan de overeenkomst van arbeiders tijdens de proef worden beëindigd zonder opzegging of vergoeding. Ben je bediende, dan moet je een opzeggingstermijn van 7 dagen respecteren. 

De opzegging op zich moet volgens de normale regels verlopen. 

Meer weten?